Opstillingsmetoden

Hvad kan opstillinger bruges til?

Unikt og præcist værktøj

Opstillingsmetoden er et ualmindeligt præcist værktøj til at synliggøre og tydeliggøre de underliggende årsager til vores udfordringer.

Formålet er at finde frem til – og forløse – de forviklinger, som kan ligge i familiesystemet, og som kan påvirke vores liv på uheldige måder. Forviklinger, som vores bevidste jeg ikke kender til, men som ligger indlejret i kroppen og den ubevidste del af jeg’et.

Vi har alle fra tid til anden mindre eller større udfordringer i vores liv. Det kan f.eks. være i vores parforhold, med vores børn, i familien eller på vores arbejdsplads. Der kan være valg, der skal træffes. En retning, der er svær at finde. Følelsen af, at vi gentager de samme mønstre igen og igen. Det kan være svært at finde ro i kroppen. Eller vi kan døje med sygdom, angst, lavt selvværd, spiseforstyrrelser, depression eller lignende.

Metoden er virkelig effektiv til at sætte lys på de blokeringer, som vi ikke er bevidste om, og som vi ikke kan tænke os til.

Ofte kan vi bære på mønstre og følelser, som stammer fra tidligere generationer. Hvis noget ikke blev set, afsluttet eller nogen blev ekskluderet af slægten i en tidligere generation, så kan næste generation helt uafvidende komme til at trækkes med de følelser og overbevisninger, som ikke blev rummet af tidligere generationer.

Det kan f.eks. handle om tab af et barn eller en forælder, ulykker, sorg, skyld, skam, overgreb, ulykkelig kærlighed eller andet, som var så ubærligt, at der blev lukket af for følelserne i stedet for at bearbejde dem.

Vi vil højst sandsynligt ikke være bevidste om, hvor disse “nedarvede” følelser kommer fra, men blot være bærere af symptomerne. Når tingene bliver set og får deres rette plads i systemet, kan det kærlige flow i slægten blive genskabt. Det kan få stor positiv indvirkning på dig, der får lavet en opstilling, men det kan også medføre en lettelse i andre medlemmer af slægten.

Metoden blev udviklet i 1980’erne af Bert Hellinger i Tyskland, hvor metoden i dag bruges på mange forskellige niveauer og måder.

Metoden kan bruges til at afklare svære valg, udfordringer og blokeringer, som kan udspringe af familiemønstre. Men den kan også bruges til udfordringer i organisationer, politiske partier og lande.

Metoden er efterhånden ret udbredt globalt. I 2020 er mange begyndt at lave opstillinger på nettet med deltagere fra hele verden.

Overvej følgende:  Faktuelle hændelser i din slægts historie 
Når du får lavet en opstilling, vil jeg spørge ind til de faktuelle ting, der er sket i dit liv.

Jeg vil også spørge ind til dine forfædres liv. Hvad er der sket i din slægts historie? Hvad var dine forfædres skæbne?

Det kan være en god idé at lave en oversigt over din slægt og dens væsentligste (svære) familiebegivenheder (genogram). Inspiration til, hvordan et genogram kan tegnes, kan findes på nettet.

Målet er at få overblik over din familie. Til familien hører:

 • Du og dine evt. børn og partner
 • Dine søskende og evt. halvsøskende
 • Dine forældre og deres søskende
 • Dine bedsteforældre, evt. deres søskende
 • Også gerne dine oldeforældre og længere tilbage, hvis du kender til deres historie

Det er vigtigt, at du også medtager børn, der er døde eller bortadopterede. Det gælder også børn/fostre, der ikke blev til på grund af abort (frivilligt som ufrivilligt). De hører med til familiesystemet.

Måske kan du se mønstre eller problematikker, der går igen i flere generationer?

Følgende spørgsmål kan være relevante at tænke over:

 • Blev dine forældre skilt eller aldrig gift? Hvad med dine bedsteforældre og oldeforældre?
 • Var dine forældre, bedsteforældre eller oldeforældre i andre vigtige forhold, forlovelser eller ægteskaber, før de mødte hinanden?
 • Er en eller begge af dine forældre, bedsteforældre eller oldeforældre afgået ved døden, da du eller et barn var lille eller ung?
 • Hvor mange søskende/halvsøskende har dine forældre? Har nogle af dem en svær skæbne?
 • Er nogle i slægten blevet glemt eller ekskluderet?
 • Er der børn i slægten, som er døde tidligt, dødfødte, for tidligt fødte, eller er der aborter?
 • Er der adopterede eller bortadopterede børn, eller børn, som er givet bort?
 • Er nogle kvinder døde i barselssengen eller haft varige mén efter fødslen?
 • Er nogle i slægten fysisk eller mentalt handicappede?
 • Er der alvorlige sygdomme (eksempelvis kræft, sklerose) eller voldsomme ulykker og død?
 • Er der alvorlige psykiske sygdomme: depression, skizofreni, psykoser eller neuroser, misbrug, spiseforstyrrelse etc.?
 • Har nogle i slægten begået selvmord?
 • Er nogle i slægten ofre for seksuelle overgreb i form af incest og voldtægt? Hvem er i så fald gerningsmanden?
 • Har der været familiemedlemmer, der var ofre for en forbrydelse? Hvilken? Hvem var forbryderen?
 • Har nogen i slægten været i fængsel? I så fald for hvad?
 • Har nogen i slægten været involveret i national socialisme, fascisme, nazisme, etc.? Er der ofre for dette, f.eks. jøder i koncentrationslejre?
 • Er der sket tragedier i form af krig, konkurs etc.? Er der emigranter, flygtninge eller nogle, som er blevet udvist af sit land?
 • Har der været ægteskaber fra forskellige nationer eller religioner?

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende samtale om mit arbejde, og hvordan jeg kan hjælpe i jeres situation.