Forældrerådgivning, familieopstilling og juridisk støtte

Få støtte til at ændre det, der kan ændres – og sindsro til at acceptere det, som ikke kan.

Forældrerådgivning og skræddersyede forløb i København

med Siv Solbjørk

Solidt forankret i al min viden og livserfaring har jeg udviklet et unikt koncept, der møder dig dér, hvor du er. Jeg følger dig på vej med det, du har brug for, og trækker på mine erfaringer inden for bl.a. det relationelle, juridiske og psykoterapeutiske felt – fra det relationelle mellem børn og forældre til de juridiske rammer i forhold til børn og deres rettigheder.

Jeg kan derfor hjælpe dig dér, hvor du er lige nu. Vi starter med en afklaringsdag og følger op med coachende samtaler.

Det kan kræve, at du ændrer perspektiv og arbejder med at acceptere livet, som det er.

Det kan også betyde, at du har behov for at slippe (ubevidste) mønstre, som måske ligger i familiesystemet, som spiller ind på jeres livssituation i dag, og det kan betyde, at jeg hjælper dig i forhold til at have en god dialog med myndigheder, fagpersoner og sundhedspersonale omkring dit barns udfordringer.

Det kan nogle gange være svært at klare, hvis man er grebet af følelser.

Kontakt mig for en indledende uforpligtende samtale om forældrerådgivning og skræddersyede forløb i Søborg og omegn på siv@rebalance-justice.dk.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende samtale om forældrerådgivning og skræddersyede forløb i København, og hvordan jeg kan hjælpe i jeres situation.

Stå stærkere i livet

Kom som den, du er

Jeg har på egen krop mærket, hvor hårdt det er at stå som forældre til et barn, der har det svært med udfordringer, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere. Jeg har også oplevet, hvor svær kommunikationen med fagprofessionelle kan være i en sådan situation, og hvor umyndiggørende det kan opleves at være forælder i den sammenhæng – det endda, selvom jeg er uddannet jurist og har mange års erfaring med at kommunikere og arbejde med myndigheder. Så jeg ved, hvor komplekse disse situationer kan være.

Opstillingsmetoden

Unikt og præcist værktøj

Formålet er at finde frem til – og forløse – de forviklinger, som kan ligge i familiesystemet, og som kan påvirke vores liv på uheldige måder. Forviklinger, som vores bevidste jeg ikke kender til, men som ligger indlejret i kroppen og den ubevidste del af jeg’et.

1:1-session

Smid dine ubevidste laster

Jeg kan i tæt kontakt med klienten arbejde med at undersøge, afdække og om muligt opløse de forviklinger, som viser sig under opstillingen.

At gøre livet lettere at leve

Mit hjerte banker for at gøre livet lettere for os at være i livet. Ikke mindst vores børn, som af den ene eller anden grund har det svært. Børn er det dyrebareste, vi har. Børn trives bedst, hvis deres forældre trives – og forældre trives bedst, hvis de har indre ro.