Forældrerådgivning i København

Rådgivning og skræddersyede forløb

Enkelte sessioner eller længere forløb

Skræddersyet koncept til dig 
Solidt forankret i al min viden og livserfaring har jeg udviklet et unikt koncept, der møder dig dér, hvor du er. Jeg følger dig på vej med det, du har brug for, og trækker på mine erfaringer inden for bl.a. det relationelle, juridiske og psykoterapeutiske felt – fra det relationelle mellem børn og forældre til de juridiske rammer i forhold til børn og deres rettigheder.

Jeg kan derfor hjælpe dig dér, hvor du er lige nu. Vi starter med en afklaringsdag og følger op med coachende samtaler.

Det kan kræve, at du ændrer perspektiv og arbejder med at acceptere livet, som det er.

Det kan også betyde, at du har behov for at slippe (ubevidste) mønstre, som måske ligger i familiesystemet, som spiller ind på jeres livssituation i dag, og det kan betyde, at jeg hjælper dig i forhold til at have en god dialog med myndigheder, fagpersoner og sundhedspersonale omkring dit barns udfordringer.

Det kan nogle gange være svært at klare, hvis man er grebet af følelser.

Kontakt mig for en indledende uforpligtende samtale om forældrerådgivning i København på siv@rebalance-justice.dk.

Jeg har på egen krop mærket, hvor hårdt det er at stå som forældre til et barn, der har det svært med udfordringer, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere.

Jeg har også oplevet, hvor svær kommunikationen med fagprofessionelle kan være i en sådan situation, og hvor umyndiggørende det kan opleves at være forælder i den sammenhæng – det endda, selvom jeg er uddannet jurist og har mange års erfaring med at kommunikere og arbejde med myndigheder. Så jeg ved, hvor komplekse disse situationer kan være.

Jeg oplevede dengang at have behov for at få hjælp fra en, der forstod min situation, som mødte mig dér, hvor jeg var, og kunne bistå mig med det, som jeg havde brug for. Denne oplevelse fik mig til at sige mit job som jurist op for at skifte arbejdsmæssig retning, så jeg i dag kan være den hjælp for forældre, som jeg selv havde brug for den gang. Jeg har i årevis arbejdet på at blive klogere på, hvad der er på færde i familiedynamikker og hvad der kan gøres ved det. Jeg har taget uddannelser og arbejdet som rådgiver for børn og forældre i Børns Vilkår bl.a. for at forstå de indre menneskelige dynamikker under kriser, inter ageren mellem forældre og børn, myndigheder og fagpersoners tilgange på det sociale felt, samt de lovgivningsmæssige rammer.

Mit hjerte banker for at gøre livet lettere at leve for både voksne og børn.

Vi voksne har selv været børn engang. Den smerte, som vi måtte have oplevet som børn, er stadig indlejret i vores krop som negative emotioner – det, der også kaldes for det indre barn.

Det indre barn er ofte på spil, når vi bliver følelsesmæssigt påvirkede af noget. Hvis vi skal undgå at leve vores liv ud fra det indre barns perspektiv, er det vigtigt at blive bevidst om, hvad der er på færde.

Der er behov for, at den voksne del af os kan tage sig af det. Det indre barn har brug for at blive set og mødt.

Der er altid en god grund til, at vi handler og føler, som vi gør. Og når vi bliver bevidst om mønstret, kan vi vælge at tage hånd om det – og derfra træde en ny sti til; en anden måde at være i verden på.

Hvis vi lever vores liv mere bevidst ud fra vores voksne selv, bliver livet lettere både for os – og for vores familie.

Jeg tilbyder juridisk støtte og dialog med myndigheder etc.

Jeg hjælper dig med det, du har brug for. Det kan være…

  • Juridisk rådgivning.
  • Hjælp til at formulere breve til myndighederne.
  • Støtte til at bevare en saglig tone og samtidig skrive fra hjertet i en sag, hvor du er personligt presset.
  • Etc.

Vil du vide mere om forældrerådgivning i København

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende samtale om mit arbejde, og hvordan jeg kan hjælpe i jeres situation.