Om Siv Solbjørk

Siv Solbjørk Kongslev

jurist, coach, familierådgiver og familieopstiller

Mit hjerte banker for at gøre livet lettere for os at være i livet. Ikke mindst vores børn, som af den ene eller anden grund har det svært. Børn er det dyrebareste, vi har. Børn trives bedst, hvis deres forældre trives – og forældre trives bedst, hvis de har indre ro.

Vi voksne kan trigges af mange ting, som stammer fra tidligt i vores liv, så velkendte negative følelser bliver aktiveret. Man taler om, at det er de indre børn, som trigges. De indre børn, der ikke ved, at vi klarede det, og at vi er blevet voksne.

Når en voksen drager omsorg for sine egne indre børn (negative følelser), da er han eller hun også bedre rustet at hjælpe sine børn.

Børn er det dyrebareste, vi har. Børn trives bedst, hvis deres forældre trives.

Børn trives bedst, hvis…

 • deres behov bliver mødt
 • deres forældre trives og sørger for egen omsorg til dem selv
 • forældrene er gode til at samarbejde om forældreskabet

Mit ønske er at hjælpe forældre, der er bekymrede for deres børns mistrivsel, så familielivet kan blive lettere med øget trivsel for børn og deres forældre.

Jeg har selv oplevet hvor usigeligt hårdt, det er at være forælder til et barn, der mistrives. Der er ofte rigtig mange følelser på spil: Bekymringer for hvordan det skal gå, bekymring for ikke at slå til. Jeg oplevede, at min bekymring for ikke at slå til gjorde, at det var svært for mig at være nærværende, når jeg var sammen med min søn.

Jeg kender til at være totalt handlingslammet, og hvor svært det kan være at bede om hjælp.

Det kan føles grænseoverskridende, at myndigheder og fagprofessionelle involveres i familiens gøren og laden. Og jeg ved, at det nærmest er umenneskeligt at agere i dette virvar af bekymringer, følelser og svært at bevare det store overblik. Det gør det svært at indgå i en konstruktiv dialog med myndigheder og fagprofessionelle.

Helt fra lille af har jeg været optaget af de relationelle mønstre, som udspandt sig først i familien, hvor jeg til tider havde svært ved at finde min plads: Siden blandt venner, i skolen og i samfundet i øvrigt.

Jeg er formet af et ønske om at gøre en forskel og kæmpe for retfærdighed. Jeg havde et dybfølt ønske om at arbejde for en bedre verden, med social retfærdighed og understøttelse af gode menneskelige relationer, hvor vi kan stå frem som dem, vi er.

 • I 1996 blev jeg uddannet som jurist.
 • Frem til 2016 – hvor jeg opsagde mit job efter 20 år i Staten – arbejdede jeg på miljøområdet i klagenævn, styrelser og ministerium. Jeg har dog altid haft fokus på de mellemmenneskelige relationer, og var bl.a. tillidsrepræsentant i en årrække og tog undervejs en uddannelse som coach.
 • I 2013 blev jeg gennem Røde Kors frivillig repræsentant for det første uledsagede flygtningebarn.
 • Det afgørende vendepunkt i min karriere blev i 2014, hvor min søn blev uforklarligt syg – ramt af “funktionel lidelse”. Det blev tydeligt for mig, hvad der er vigtigt her i livet.
 • I 2015 startede jeg en ny uddannelsesrejse med fokus på menneskelige relationer, pædagogik og familiesystemer.
 • I 2016 opsagde jeg mit job for med afsæt i min personlige ballast og livserfaring mere målrettet at agere inden for det sociale og medmenneskelige område.
 • I 2016 blev jeg midlertidig forældremyndighed for to andre flygtningebørn, som jeg stadig bistår.
 • Siden 2017 har jeg været frivillig rådgiver i Børns Vilkår på Børnetelefonen og Forældretelefonen.
 • I 2018 afsluttede jeg en Master i Socialpædagog og i 2019 blev jeg certificeret systemisk familieopstiller.
 • I 2019 certificeret facilitator i familieopstilling og systemisk opstilling (ISFO).
 • Siden 2020 under videreuddannelse i Identitets-orienteret Psykolog-Traumeterapi & teori (IOPT).
 • Psykoterapeut-studerende på Skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (SEOP).

Nu har jeg samlet mine kompetencer og livserfaring i min hjertebaserede virksomhed “Rebalance & Justice” med ønsket om at gøre en forskel for voksne og børn. 

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende samtale om mit arbejde, og hvordan jeg kan hjælpe i jeres situation.